Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content
 • Zastupitelstvo,
  Rada obce, Výbory a komise

Složení
rady obce Kobylí

Povinnosti rady obce

 • Rada obce je výkonným orgánem obce Kobylí v oblasti samostatné působnosti a za její výkon odpovídá zastupitelstvu obce.
 • Má pět členů - je tvořena starostou, místostarostou a dalšími členy rady.
 • Je oprávněna vydávat nařízení obce ve věcech přenesené působnosti.
 • Zabezpečuje hospodaření obce podle schváleného rozpočtu.
 • Podle potřeby zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány komise a kontroluje jejich činnost v oblasti samostatné působnosti.
 • Rada se schází podle potřeby, zpravidla jednou za dva týdny.
 • Její jednání jsou ze zákona o obcích neveřejná.
 • Programové prohlášení rady

Výbory
a komise

Finanční výbor

předseda: Mgr. Vlastimil Janda

členové: Ing. Josef Kaňa, Ing. Jaroslav Zechmeister

Kontrolní výbor

předseda: Mgr. Roman Kaszper

členové: Ing. Mgr. Jiří Možný, Petr Brdečko, Rostislav Rusňák, Ing. Peter Poulík

Komise investiční a stavební

předseda: Ing. Libor Křivka

členové: Štěpán Čepera,Ing. Peter Poulík, Mgr. Eva Ševečková

Komise kulturní

předseda: Jitka Láníčková

členové: Radoslava Bureš Obadalová, Jitka Břízová, Blanka Čotková, Blanka Helešicová, Veronika Kovářová, Anna Mazáčová Boháčková, Antonín Otáhal, Taťána Rosochová, Ivana Rusňáková, Zdeněk Sovadina, Pavel Zuska

Komise pro životní prostředí

předseda: Mgr. Petr Horáček

členové: Ivo Kovařík, Pavel Novák, Mgr. Zdeněk Sovadina

Přestupková komise

© Vojta Herout