Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content
 • Kobylí

  vinařská obec
  Kobylí je malebně rozloženo v mírně zvlněné krajině.
 • Kobylí

  vinařská obec
  Dědina bohatá líbezným folklórem Vás zve k pozastavení u skleničky vína.
 • Kobylí

  vinařská obec
  Žije se tu klidněji, možná skromněji, zkrátka jinak než ve městě.

Dotace

KOBYLÍ – SPOLEČNÁ STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY – I. ETAPA

Projekt "Kobylí – společná stezka pro chodce a cyklisty – I. etapa", reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016064. Na projekt poskytována  finanční  podpora  z  EU.

Cílem projektu je výstavba společné stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem o celkové délce 1152,90 m, která odklání cyklisty a chodce ze státní silnice II/421.

Vítejte v Kobylí!

Kobylí je malebně rozloženo v mírně zvlněné krajině. Na upravených svazích se pěstuje hlavně vinná réva, meruňky a broskve. Dědina bohatá líbezným folklórem Vás zve k pozastavení u skleničky vína i k zamyšlení nad stále rychlejším během života. Žije se tu klidněji, možná skromněji, zkrátka jinak než ve městě. I proto stojí zato Kobylí a jeho okolí navštívit.

Buďte vítáni!

  © foto: Marek Musil, Vojta Herout, Obec Kobylí

  Historie obce

  Krajina kolem Kobylí byla osídlena již v pravěku. Svědectví o tom podává celá řada archeologockých nálezů. Rozlehlá vodní plocha Kobylského jezera, zvlněná krajina a příjemné klima poskytovaly ideální podmínky pro život. Minulostí obce se po celý svůj život zabývá Doc. PhDr. Oldřich Franc, CSc. - kobylský rodák žijící v Praze, který dlouhá léta sbíral v archivech všechny dostupné informace o histori Kobylí a jeho okolí.

  Na úsvitu historické doby, tj. na sklonku 11. století, bylo okolí Kobylí relativně dosti osídleno. Svědčí o tom jména obcí a četné vykopávky. Celé území bylo původně knížecí, ale knížata dávala jeho části výsluhou velmožům...

  © Vojta Herout