Nástroje pro usnadnění přístupu

Volejbalové memoriály 2024

VOLEJBALOVÁ OBEC KOBYLÍ pořádá v sobotu 3. srpna 2024

MEMORIÁL PETRA ZEMÁNKA

51. ročník – turnaj mužů

MEMORIÁL ANTONÍNA KANI

32. ročník – turnaj veteránů 40

23. ročník – turnaj superveteránů 50

13. ročník – turnaj megaveteránů 60

KOBYLSKÝ TURNAJ ŽEN

11. ročník

Volejbalový oddíl tělovýchovné jednoty Sokol Kobylí, okres Břeclav

ROZPIS VOLEJBALOVÉHO TURNAJE

51. ROČNÍK MEMORIÁLU PETRA ZEMÁNKA

             32. ROČNÍK MEMORIÁLU ANTONÍNA KANI

(32. ročník veteránů 40, 23. ročník superveteránů 50 a 13. ročník magaveteránů 60)

11. ROČNÍK KOBYLSKÉHO TURNAJE ŽEN 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:

Pořadatel:           Volejbalový oddíl tělovýchovné jednoty Sokol Kobylí.

Termín konání:    3. srpna 2024, tradičně první sobotu v srpnu

Místo konání:       Hřiště TJ Sokol Kobylí v areálu „Za Koupalištěm“, 6 antukových kurtů.

Prezentace:    Muži, veteráni i ženy - do 9:15 hodin. Prosíme o dochvilnost. Družstva, která se dostaví po termínu prezentace nebudou do soutěže přijata.

- V případě zásahu vyšší moci (porucha auta, zpoždění dopravního prostředku a pod), při níž hrozí, že družstvo nestihne čas ukončení prezentace, může si zajistit účast v soutěži oznámením této skutečnosti řídícímu soutěže Ing. Antonínu Kraincingerovi na tel.: 602 892 185. Jinak nebude do soutěže zařazeno.

- Vyzýváme veterány jednotlivce a nekompletní družstva veteránů ať také přijedou. Na místě doplníme či vytvoříme družstvo.

Kategorie:   Muži – družstva všech soutěží.

                    Veteráni  40 - muži ročníku 1984 a starší. Superveteráni 50 - muži ročníku 1974 a starší.

                    Megaveteráni 60 – muži ročníku 1964 a starší.

                    Ženy: Počet družstev je limitován. Turnaje se může zúčastnit maximálně 8 družstev. Bude stanoveno náhradní družstvo pro případ, že se některé družstvo omluví. V případě většího zájmu družstev o účast na turnaji                                  budou upřednostněna družstva dosavadních vítězů turnaje a družstva vyšších soutěží.

Organizační výbor:

                            Ředitel turnaje - Ing. František Řačák 724 049 219, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloak89826446fdadf27693d519d373e55780').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy89826446fdadf27693d519d373e55780 = 'venkovskyraj' + '@'; addy89826446fdadf27693d519d373e55780 = addy89826446fdadf27693d519d373e55780 + 'seznam' + '.' + 'cz'; var addy_text89826446fdadf27693d519d373e55780 = 'venkovskyraj' + '@' + 'seznam' + '.' + 'cz';document.getElementById('cloak89826446fdadf27693d519d373e55780').innerHTML += ''+addy_text89826446fdadf27693d519d373e55780+'';

                            Řídící soutěže – Ing. Antonín Kraincinger 602 892 185, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloakb427c7f45dbb8bc55a71b5b689fb1de0').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyb427c7f45dbb8bc55a71b5b689fb1de0 = 'kraincingera' + '@'; addyb427c7f45dbb8bc55a71b5b689fb1de0 = addyb427c7f45dbb8bc55a71b5b689fb1de0 + 'seznam' + '.' + 'cz'; var addy_textb427c7f45dbb8bc55a71b5b689fb1de0 = 'kraincingera' + '@' + 'seznam' + '.' + 'cz';document.getElementById('cloakb427c7f45dbb8bc55a71b5b689fb1de0').innerHTML += ''+addy_textb427c7f45dbb8bc55a71b5b689fb1de0+'';

                           Technický úsek - Mgr. Zdeněk Sovadina 737 050 960, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloake249701e58c873b14d5d41022006f550').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addye249701e58c873b14d5d41022006f550 = 'zdeneksov' + '@'; addye249701e58c873b14d5d41022006f550 = addye249701e58c873b14d5d41022006f550 + 'volny' + '.' + 'cz'; var addy_texte249701e58c873b14d5d41022006f550 = 'zdeneksov' + '@' + 'volny' + '.' + 'cz';document.getElementById('cloake249701e58c873b14d5d41022006f550').innerHTML += ''+addy_texte249701e58c873b14d5d41022006f550+'';  

Startovné:           700,- Kč za družstvo.

Přihlášky:     Ing. František Řačák, Sokolská  278, 69110 Kobylí, mobil: 724 049 219, e-mail:                     Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloakec39041ffc6d0b5cea182899f8b6f2ab').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyec39041ffc6d0b5cea182899f8b6f2ab = 'venkovskyraj' + '@'; addyec39041ffc6d0b5cea182899f8b6f2ab = addyec39041ffc6d0b5cea182899f8b6f2ab + 'seznam' + '.' + 'cz'; var addy_textec39041ffc6d0b5cea182899f8b6f2ab = 'venkovskyraj' + '@' + 'seznam' + '.' + 'cz';document.getElementById('cloakec39041ffc6d0b5cea182899f8b6f2ab').innerHTML += ''+addy_textec39041ffc6d0b5cea182899f8b6f2ab+''; .                   

Zahájení turnaje:   Muži, veteráni i ženy v 9.30 hodin společným nástupem.

Ukončení:       Nejpozději  v 18:30 hodin společným nástupem všech družstev mužů, veteránů a žen, s vyhlášením  výsledků a předáním cen.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ:

Předpis:

 • hraje se podle platných mezinárodních pravidel volejbalu
 • veteráni mohou startovat současně i za družstvo mužů, pokud to nenaruší plynulost soutěže
 • za družstvo veteránů může startovat jeden veterán nižší věkové kategorie (za V60 jeden veterán 50, za V50 jeden veterán 40, za V40 jeden muž minimálně 35 letý)
 • systém turnaje oznámí pořadatel při zahájení na základě počtu přihlášených družstev
 • systém turnaje bude zvolen tak, že každé družstvo mužů sehraje minimálně 10 setů, každé družstvo veteránů sehraje minimálně 6 setů, každé družstvo žen minimálně 8 setů
 • družstva startují na vlastní náklady a nebezpečí
 • pořadatel turnaje nezajišťuje úrazové pojištění hráčů
 • družstvo musí odehrát všechna utkání, která budou při zahájení soutěže vyhlášena
 • družstvo, které z jakýchkoliv důvodů nemůže dodržet čas ukončení turnaje v 18:30 hodin, oznámí tuto skutečnost pořadateli do 13:00 hodin
 • družstva hrají v jednotném úboru, jinak nebude povolen start libera
 • hraje se na sítích Kv. Řezáč Tišnov
 • doba k rozcvičení 5 minut od vyhlášení utkání
 • všechna utkání se hrají na dva vítězné sety

Námitky:    Lze podat řídícímu soutěže písemně do 5 minut  po ukončení utkání. Námitka musí být doložena vkladem 200,- Kč, který v případě zamítnutí propadá ve prospěch pořadatele.

Ceny:     Muži a veteráni: Vítězná družstva získají putovní pohár, diplom a věcnou cenu. Diplom a věcnou cenu obdrží družstva na 2. - 3. místě. Věcnou cenu obdrží družstva na 4. - 5. místě.

               Nejlepší hráč každé kategorie, nejstarší a nejtěžší hráč obdrží věcnou cenu.

               Ženy: Družstva na 1. – 3. místě obdrží diplom a věcnou cenu,  4. a 5. družstvo, nejlepší hráčka a MISS věcnou cenu. Případné další dílčí hodnocení oznámí pořadatel při zahájení turnaje.

Soupisky:      Při prezentaci předloží družstva veteránů soupisky hráčů s těmito údaji:  Pojmenování družstva, příjmení a jméno kapitána či vedoucího s údaji o spojení (e-mail, telefon), příjmení, jméno a rok narození hráče. Ostatní družstva při prezentaci předloží příjmení a jméno vedoucího družstva s údaji o spojení (e-mail, telefon).

ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ:

Ubytování:    Zajistíme z pátku na sobotu a ze soboty na neděli v ubytovně TJ Sokol, přímo v areálu sportoviště za aktuální cenu.  Objednávky u správce, tel.: 792 432 882, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloakeb6c34d06b471d32b32675280e5fd785').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyeb6c34d06b471d32b32675280e5fd785 = 'ubytovani' + '@'; addyeb6c34d06b471d32b32675280e5fd785 = addyeb6c34d06b471d32b32675280e5fd785 + 'naarealu' + '.' + 'cz'; var addy_texteb6c34d06b471d32b32675280e5fd785 = 'ubytovani' + '@' + 'naarealu' + '.' + 'cz';document.getElementById('cloakeb6c34d06b471d32b32675280e5fd785').innerHTML += ''+addy_texteb6c34d06b471d32b32675280e5fd785+''; .  Možné je také stanování ve vlastních stanech přímo v areálu za aktuální cenu.

Občerstvení:     Pořadatel zajistí v dostatečném množství a sortimentu přímo v areálu sportoviště.

Upozornění:     Po skončení turnaje zve pořadatel všechny hráče, rozhodčí, trenéry, činovníky a zástupce sponzorů na společný večer s pohoštěním a cimbálkou v režii pořadatele.

Poznámky:   Kompletní sportovní výsledky všech kategorií a fotografie budou do měsíce po skončení turnaje zveřejněny na webu obce Kobylí: Akce & aktuálně – Volejbalové memoriály. Účastníkům turnaje budou zaslány výsledky e-mailem na adresu, kterou oznámí při placení vkladu do turnaje.

Pořadatelé si vyhrazují právo na změny rozpisu turnaje, které budou oznámeny při zahájení turnaje.

Kobylí 17.1.2024                     Mgr. Zdeněk Sovadina                                  Ing. František Řačák

                   předseda volejbalového oddílu a tajemník TJ Sokol Kobylí           ředitel turnaje                                      

Volejbalové memoriály Kobylí 5.8.2023 jsou za námi.

Celková účast v turnajích:                                          22 družstev

50. Memoriál Petra Zemánka, turnaj mužů:             10 družstev

Memoriál Antonína Kani, turnaj veteránů:                 8 družstev

                        Z toho: 31. Memoriál veteránů 40:      1 družstvo

                                    22. Memoriál veteránů 50:      5 družstev

                                    12. Memoriál veteránů 60:      2 družstva

10. Kobylský turnaj žen:                                              4 družstva

Celkem bylo odehráno 39 utkání, pro špatné počasí bylo 9 utkání v play-off určeno losováním.

Z toho: Muži a V40 = 23, z toho 15 utkání ve skupinách a 8 losováním v play-off

V50 a V60 = 10, z toho 9 utkání ve skupinách a 1 losováním v play-off

Ženy         =    6

Počasí: Teplota 22°C, zataženo, mírný vítr.

Zahájení turnajů v 9:30 hodin společným nástupem všech družstev. U příležitosti 50. ročníku memoriálu oddíl volejbalu obdržel od Jihomoravského krajského volejbalového svazu čestné uznání za dlouholeté zásluhy o rozvoj českého volejbalu. František Řačák obdržel od starosty obce Kobylí poděkování za dlouholetou propagaci a rozvoj volejbalu v obci Kobylí. František Řačák a jeho kolektiv organizátorů obdržel od Jihomoravského krajského volejbalového svazu čestné uznání za dlouholeté zásluhy o rozvoj českého volejbalu.

Ukončení asi v 15 hodin pro silný déšť, po kterém již nebyly kurty způsobilé hry. Před tím již byla hra dvakrát přerušena pro krátký déšť.

Hrací systém: Všechny kategorie ve skupinách každý s každým na dva vítězné sety od stavu 10:10 do 25 bodů, tiebreak od stavu 0:0 do 5 bodů. Play-off o konečné pořadí na dva vítězné sety s klasickým počítáním.

Bodování: Při vítězství 2:0 získává vítěz 3 body. Při vítězství 2:1 získává vítěz 2 body a poražený 1 bod.

50. MEMORIÁL PETRA ZEMÁNKA

Vzhledem k účasti 10 družstev v kategorii mužů a 1 družstva v kategorii V40 bylo rozhodnuto tyto dvě kategorie spojit dohromady do tří skupin, dvě skupiny po čtyřech a jedna skupina po třech. Pro velký déšť se nepodařilo ani jedno utkání play-off dohrát. Proto bylo rozhodnuto, že všechna utkání play-off budou losována stříháním na dva vítězné sety.

Konečné pořadí

Pořadí

Tým

1

Přírodní vědy Praha

2

Hodonín

3

Holešov

4

Malá Skála A

5

Sokol Brno Jih (Komárov)

6

Nová Včelnice

7

Roťák pod pásku Brno

8

Choceň

9

Malá Skála B

10

Sokol Šlapanice

11

Tigers Zlín

   

MEMORIÁL ANTONÍNA KANI: 31. TURNAJ V40, 22. TURNAJ V50, 12. TURNAJ V60

Vzhledem k účasti 1 družstva V40, 5 družstev V50 a 2 družstev V60 bylo rozhodnuto, že družstvo V40 se zařazuje do kategorie mužů a že družstva V50 a V60 se sloučí dohromady. Byla tak vytvořena čtyřčlenná skupina 2xV50 a 2xV60 a tříčlenná skupina 3xV50 s následným play-off V50. Pro nepřízeň počasí byla utkání play-off V50 losována stříháním na dva vítězné sety.

31. TURNAJ V40 - konečné pořadí

Pořadí

Tým

1

Hodonín

22. TURNAJ V50 - konečné pořadí určeno losováním

Pořadí

Tým

1

Hliník nad Hronom

2

Žilina

3

VSK Zábřeh

4

Olomouc

5

Avia Čakovice

   

 

12. TURNAJ V60 - konečné pořadí určeno vzájemným zápasem ve skupině

Pořadí

Tým

1

Krupina u Banské Bystrice

2

Zvičina

10. KOBYLSKÝ TURNAJ ŽEN

Účast 4 družstva. Hrací systém v jedné skupině každý s každým na dva vítězné sety od stavu 10:10 do 25 bodů, tiebreak od 0:0 do 5 bodů.

Konečné pořadí

Pořadí

Tým

Sety

Body

1

PP Šumperk

5:2

7

2

Třebíč

4:2

6

3

Odrastienky Martin

4:3

5

4

Blansko

0:6

0

 

Individuální ceny:

Nejlepší hráč: Pavel Marko – Přírodní vědy Praha

Nejlepší hráčka: Lenka Zabloudilová – PP Šumperk

Nejstarší hráč: Josef Pfeifer – Avia Čakovice - 1948

Miss sympatie: Kristýna Dočekalová - Třebíč

Nejtěžší rozhodčí: Vítězslav Herosch – Brno

František Řačák

Dosavadní účast družstev

Dosavadní vítězové

datum: 3. 8. 2024
čas: 9:30
místo: sportovní areál TJ Sokol

Kontakty obce Kobylí

Starosta

Místostarosta

Administrativa, podatelna, správní poplatky, pokladna

Administrativa, evidence majetku

Matrika, evidence obyvatel

Účetnictví

Poruchy a mapa závad

Našli jste nějakou závadu v naší obci?

 • Napiště nám o tom a sledujte, jak byla odstraněna. Děkujeme, že tuto možnost nezneužíváte, ale využíváte ke zlepšení života v Kobylí.
 • Zatím jde o zkušební provoz. Je zde možné vkládat záznamy o zjištěných poruchách týkající se silnic, chodníků, osvětlení, černých skládek a podobných nedostatků v katastrálním území obce.

Kobylí je malebně rozloženo v mírně zvlněné krajině. Na upravených svazích se pěstuje hlavně vinná réva, meruňky a broskve.

Pověřenec

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Obec Kobylí bude od 1. září 2022 vykonávat:

Bc. Veronika Holečková, mob: 603 870 879 , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky: 4id96sz


Spolupracujeme a podporujeme