Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content
 • Příspěvkové organizace obce

  vinařská obec Kobylí
 • Základní škola

  Základní škola Kobylí je příspěvková organizace obce.

  Školu navštěvuje 273 žáků, chodí do 13 tříd, stará se o ně 18 vyučujících, 3 asistenti pedagoga, 3 vychovatelky školní družiny, 6 pracovnic školní jídelny, školník, 3 uklizečky, hospodářka a administrativní pracovnice.

  Ředitelem školy je Mgr. Vlastimil Janda.

  Na škole se vyučuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu.

  Od třetí třídy se žáci učí anglicky a od sedmé třídy začínají studovat druhý cizí jazyk – němčinu.

  Ve škole jsou tyto odborné učebny: počítačová, jazyková, učebna výtvarné výchovy, přírodopisu, chemie a fyziky, zeměpisu a dějepisu, rodinné výchovy (šití a vaření), hudební výchovy. K dispozici je školní knihovna a čítárna, tělocvična, dvě venkovní hřiště (asfaltové a moderní s umělou trávou), tartanová atletická dráha, doskočiště a venkovní koše na košíkovou a školní zahrada.

  Aktuální informace o provozu školy najdete na www.zskobyli.cz.

 • Mateřská škola

  Mateřská škola Kobylí je příspěvkovou organizací obce.

  V současné době provozuje 3 smíšené třídy.  

  Ředitelkou školky je Mgr. Blanka Helešicová.

  Ve dvou dvoupodlažních budovách jsou jednotlivé třídy, každá třída má k dispozici celé patro. V přízemí budov jsou skladovací prostory a lehárna, ředitelna, šatny, hračkárna, výdejna stravy. V druhé části budovy, která je propojena koridorem, jsou učebny pro výuku nadstandardních aktivit.

  Strava se dováží ze ZŠ Kobylí, děti stolují v učebnách jednotlivých tříd.

  Dětem je k dispozici velká zahrada.

  Aktuální informace o provozu školky najdete na www.mskobyli.cz.

© Vojta Herout