Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content
 • Instituce a spolky

  vinařská obec Kobylí

Spolky a spolková činnost vždy odrážely nálady a uvědomění společnosti, ochotu sdružovat se a dělat prospěšnou činnost nejen sám pro sebe, ale i pro druhé - potřebné.

Kobylí, které bylo již v polovině 19. století velmi pokrokovou obcí má ve spolkové činností bohaté tradice. První spolky vznikaly již ve zmíněném 19. století. Byly to převážně spolky čtenářské a osvětové, které si kladly za úkol šíření pokrokových myšlenek mezi obyvateli. Byly hojně navštěvovány významnými kulturními a společenskými osobnostmi.

Na začátku století byly hojně zakládány dobrovolné hasičské sbory (Kobylí 1908) a o něco později samaritánské (dnes bychom mohli říci humanitární) organizace.

Třetí skupinou byla zájmová sdružení - tělocvičné jednoty Sokol a Orel a další spolky, v nichž se scházeli lidé spojení společným zájmem jako myslivci, rybáři, chovatelé, zahrádkáři.

Aktivita spolků se během let výrazně měnila a odrážela společenský a politický vývoj ve společnosti, podléhala módním vlnám. Po výrazném útlumu zájmu občanů o jakoukoliv organizovanou činnost začátkem devadesátých let 20. století, můžeme konstatovat, že nastalo výrazné oživení spolkové činnosti koncem devadesátých let. Řada z nás si uvědomuje, že i v dnešní uspěchané době je třeba aktivně odpočívat a věnovat se veřejně prospěšným aktivitám a práci s dětmi. Mladou generaci totiž nevychovávají jen učitelé ve školách. Za to, jaká bude, jsme odpovědni všichni bez rozdílu.

 • TJ Sokol Kobylí

  Tělovýchovná jednota Sokol Kobylí

  691 10  Kobylí 366

  Výbor TJ Sokol Kobylí

  Předseda: Radek Kovář

  Jednatel: Zdeněk Sovadina

  Členové: Rostislav Čejka, Rudolf Nevřivý, Jiří Otáhal, Marek Jangl, Antonín Vajbar, Jiří Vojtěšek, Jiří Soukal, Zdeněk Fribert, Vít Coufal, Josef Kaňa, Roman Poulík, Milan Otáhal, Vít Damborský

  Veškeré aktuální informace najdete na www.sokolkobyli.cz 

  Součástí TJ Sokol Kobylí jsou tyto oddíly:

  • Oddíl kopané – muži A (III. třída), dorost (okresní přebor), starší žáci (okresní přebor), mladší žáci (okresní přebor), mladší přípravka (okresní soutěž)
  • Oddíl stolního tenisu – muži A (krajský přebor I. třídy), muži B (okresní přebor), muži C, D, (okresní soutěž)
  • Oddíl volejbalu – muži (oblastní přebor II. třídy)
  • Oddíl tenisu
  • Oddíl košíkové
  • Oddíl nohejbalu

  Mimo stolních tenistů, kteří trénují a hrají svá utkání v tělocvičně Základní školy v Kobylí, hrají všechny ostatní oddíly na sportovištích TJ SOKOL. K dispozici jsou dvě travnatá hřiště - jedno tréninkové a jedno hlavní s kabinami a sociálním zařízením, tři kurty na tenis, tři kurty na volejbal,  jedno hřiště na plážový volejbal, cvičná tenisová zeď.

 • SDH Kobylí

  SDH Kobylí má 70 členů a průměrný věk členské základny je necelých 36. let. V průběhu roku vypomáhají při řešení všech nenadálých situací jako jsou požáry, záplavy a podobně. Zúčastňují se pravidelně hasičských závodů, sami také jedny v červenci pořádají. Není jim ani cizí práce s mládeží a dětmi, v roce 2002 pro děti premierově uspořádali Pálení čarodejnic, o té doby se jedná o pravidelnou každoroční akci. SDH Kobylí má početnou základnu v řadách dorostenců.

  Jednotka SDH Kobylí je zařazena v kategorii JPO III s působností i mimo katastr obce Kobylí. Mimo toto zařazení je jednotka předurečna také pro zvláštní stupně požárního poplachu. Od roku 2014 je JSDH předurčena také pro ochranu obyvatelstva.

  Aktuální informace SDH Kobylí najdete na www.sdhkobyli.cz nebo na FACEBOOKu

 • Klub přátel historie

  Radoslava Bureš Obadalová – předsedkyně klubu
  691 10  Kobylí 350
  tel. 608 889 966
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Veškeré informace o činnosti Klubu přátel historie najdete na webových stránkách kphkobyli.webnode.cz

 • Farnost

  Farnost obce Kobylí se nachází v srdci Jihomoravského kraje, v Modrých horách, které si svůj název vysloužily díky mimořádným červeným vínům. Celé obci dominuje raně barokní kostel sv. Jiří, který je výjimečný nejen díky mimořádnému výhledu z jeho okolí, ale i samostatně stojící věží.

  Duchovním správcem naší farnosti je P. Mgr. Tomáš Caha

  • +420 519 431 248 

  Aktuální informace o dění v naší farnosti najdete na www.bokovka.info/kobyli

 • Jednota Orel Kobylí

  691 10 Kobylí 306
  IČ: 63434733
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   
  Mgr. Kristýna Čížková (starostka) - tel.: +420 606 714 126
  Emil Polák - tel.: +420 776 032 736
  Marie Kováříková - tel.: +420 608 612 389
  Marie Ondrušová - tel.: +420 608 584 256
  Orel je křesťanská sportovní organizace. Prioritou činnosti Orla, která je založena na křesťanských hodnotách, je především podpora sportu pro všechny.
   
  Cílem Orla je zejména výchova mladých lidí a dětí prostřednictvím sportovních a ostatních aktivit. Cílem Orla není vychovávat mistry světa, našim cílem je věnovat se sportu, který podporuje kladné vlastnosti člověka - sportu, který je férový, ohlíží se na soupeře i spoluhráče. Svou činností chce Orel především dávat sportu smysl.
 • Mužáci z Kobylí

  Mužáci z Kobylí se na svých vystoupeních prezentují písněmi z oblasti Hanáckého Slovácka a okolních regionů - Podluží, Horňácko. V současné době má sbor celkem 11 členů, uměleckým vedoucím je pan Jaroslav Novák. Vystupujeme na akcích pořádaných Obcí Kobylí a některými spolky z Kobylí, v okolních obcích při různých příležitostech, na akcích pořádaných Modrými horami. Na vystoupeních spolupracujeme také s DH Lácaranka, Sklepanka a Cimbálovou muzikou Hradisko ze Ždánic. V roce 2015 jsme založili novou tradici - Martinský hodový zpívání, kterou chceme připomenout bývalé Martinské hody v Kobylí.

 • Vinaři z Kobylí

  V Kobylí vzniklo v roce 2009 občanské sdružení "VINAŘI Z KOBYLÍ", které má sedm členů. Úkolem spolku je pořádání kulturně vinařských akcí charakteru lokálního, s přesahem mezinárodním v rámci Kobylí, regionu, kraje, státu a zatím jen Evropy s cílem poukázat na kvality místního vinařství, přívětivost obce, historickou a geografickou jedinečnost naší lokality a vdechnout život jedné z tepen kobylského spolkového života, ale především pobavit se a mít radost z vlastní činnosti. Především se jedná o rodinná vinařství, která jsou založena na tradici, dělají vína v menším rozsahu, ale o to více kvalitnější. Je to jejich koníčkem i tvrdou prací a společnými silami se chtějí prezentovat a ukázat milovníkům vína, že i zde se najdou pečlivě obdělané vinice a vína prvotřídní kvality vyrobená s láskou a umem k vinařství.

  Navštivte prosím naše webové a facebookové stránky a seznamte se jak s jednotlivými vinaři, tak i s vinařskými akcemi, které pořádáme. 

 • Myslivecké sdružení

  Myslivecké sdružení Kobylí, o.s.
  691 10  Kobylí 735
  IČ: 63434903

  Předseda: Vít Svoboda, 
  tel.: 602 789 779, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Hospodář: Lubomír Blažek,
  tel.: 737 199 913 

  Facebook


  Tři desítky členů Mysliveckého sdružení v Kobylí hospodaří na 1750 ha půdy. Honitba se nachází na samém kraji Ždánického lesa v krajině s intenzivní zemědělskou výrobou. Přibližně 900 ha výměry honitby je orná půda, 300 ha ovocných sadů, 170 ha vinic 300 ha listnatého lesa 3 ha vodních ploch a zbytek připadá na remízky. V tomto revíru se můžeme setkat se srnčí a dančí zvěří, z drobné zvěře pak s bažantem, zajícem, koroptví, křepelkou, divokou kačenou. Dále pak liškou, jezevcem, kunami, tchořem, krkavcem, strakou, sojkou, sovami, kánětem, jestřábem, poštolkou, krahujcem a mnohými dalšími.

  Členové mysliveckého sdružení při výkonu práva myslivosti využívají i svých lovecky upotřebytelných čtyřnohých kamarádů. O tom, že jsou mezi námi dobří chovatelé svědčí i řada ocenění na výstavách a soutěžích. Jsou zde chovné stanice - německý krátkosrstý ohař,  výmarský ohař a border teriér.

  Kromě samozřejmé péče o zvěř a krajinu, přípravy krmení na zimu, pořádají během roku členové sdružení několik tradičních akcí

  • Vrcholem bývají sportovní střelby na asfaltové holuby, které se konají vždy poslední květnovou neděli za účasti pěti až sedmi desítek střelců z blízkého i dalekého okolí. Jsme rádi, že v těchto dnech nachází cestu k lovecké chatě uprostřed lesů mnoho naši spoluobčanů, kteří mohou obdivovat sportovní výkony našich střelců nebo naši zvěřinovou kuchyni.
  • Koncem června pak v lese zkoušky lovecké upotřebitelnosti lovecký psů respektive v září podruhé přivítáme dvoudenní náročné závody ve všestranné upotřebitelnosti – Memoriál Stanislava Hloucha. 
  • Začátkem června pořádáme u chaty v lese dětský den spojený s naučnou stezkou a soutěžemi.
  • Vrcholem společenské sezóny je oblíbený Myslivecký ples.
 • Český zahrádkářský svaz

  Vladimír Čotek
  tel.: 602 733 057
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

  Základní organizace Československého ovocnářského a zahradkářského svazu byla v Kobylí založena v r. 1962, 1979 přejmenována na Český zahrádkářský svaz. Slučoval občany se vstřícným vztahem k půdě opírající se o pracovitost a touhu po novém poznání.

  První starostí zahrádkářů bylo získat půdu pro ty své členy, kteří byli bezzemky. Dostali do pronájmu půdu ležící ladem v tratích Výnos, Katovně, Zadní Vígrunty a Záhřebenský a založili zde na ploše 4,5 ha zahrádkářskou kolonii. Přednostním posláním spolku bylo zajištění nedostatkových zemědělských potřeb - hnojiva, prostředky na chemickou ochranu, sadba. Dalším úkolem byl výkup zemědělských produktů pro průmyslové zpracovatele. Prováděli traktorové práce, připravovali přednášky pro své členy a tématické zájezdy.

  ZO ČSZ uspořádala celou řadu plesů, místních i oblastních výstav vín, podílela se na zkrášlování obce, ozelenění hřbitova apod. Po roce 1989 se podmínky pro činnost organizace ČSZ radikálně změnily.Zemědělské potřeby již nejsou nedostatkovým zbožím, trh je zaplaven dovezenými potravnami a většina průmyslových zpracovatelů ukončila svou činnost..

  Proto je činnost zaměřena na exkurze a přednášky především v oblastech vinařství a vinohradnictví. Pravidelně v březnu jsou pořádány Besedy při víně. Kobylská organizece nyní sdružuje na 137 členů.

 • Sdružení zdravotně postižených

  V roce 1917 byl založena - Družina válečných invalidů zemí koruny svatováclavské - tento svépomocný nepolitický spolek sdružoval válečné invlidy ze světové války. V Kobylí byli jeho členy Petr Mikulica a Stanislav Jagl. 1919 byl původní název změněn na Družinu československých válečných poškozenců. 14.2.1919 vznikla místní skupina s 62 členy. Postupně jak členů ubývalo, byla kobylská organizace sloučena s Velkými Pavlovicemi.

  V roce 1955 byla znovuustanovena Zájmová skupina SČSI. Jejími členy byli občané Kobylí, Vrbice, Bořetic a od roku 1969 také z Brumovic.

  Organizace se aktivně podílela na údržbě veřejného prostranství a pomníčků padlých z obou světových válek. Cílem bylo a je prosazování rovnoprávného postavení zdravotně postižených občanů ve společnosti, zabezpečování komplexní péče, obhajoba práv a prosazování společných zájmů a potřeb zdravotně postižených ve vztahu ke státním a hospodářským orgánů a dalším institucím.

  V posledních letech se však již nedařilo získávat mladé členy do řad organizace, což vyústilo v roce 1999 ve sloučení se Sdružením zdravotně postižených, smíšenou organizací Velké Pavlovice.

 • Dechová hudba Lácaranka

   

  Aktuální informace o DH Lácaranka najdete na www.lacaranka.cz

 • Discgolfclub Kobylí

  Spolek zaměřený na popularizaci a rozvoj discgolfu nejen v Kobylí. Organizuje turnaje, věnuje se mládeži.

 • Rybářský spolek Kobylí

  Název: Rybářský spolek Kobylí z.s.
  Sídlo: Kobylí, Augusty Šebestové č. 459, PSČ 691 10 KOBYLÍ
  IČO: 06903291
  Předseda: Štěpán Čepera tel. 604 567 319
  Místopředseda: Jiří Možný tel. 777 105 090
    Petr Horáček tel. 732 274 496
  Hospodář: Vítězslav Blaha tel. 776 786 686
  Rybářský kroužek: David Kotek tel. 732 288 768
  Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
    facebook: Rybářský spolek Kobylí  

  Poslání a cíle spolku

  • Provozování sportovního rybolovu.
  • Podílet se na mimoškolní výchově dětí a mládeže v oblasti sportovního rybolovu, ochrany životního prostření a přírody.
  • Chránit přírodu, čistotu vod a životní prostředí.
  • Udržovat pronajaté a zapůjčené vodní plochy a jejich okolí.
  • Vybudování nebo získání do vlastnictví spolku vodní plochy za účelem provozování sportovního rybolovu a dalších volnočasových aktivit.
  • Pořádání veřejně prospěšné činnosti kulturního, společenského, sportovního a výchovného charakteru směřující k uspokojení potřeb a zájmů občanů obce a spolupracovat s obdobně zaměřenými zájmovými organizacemi.

  Rybářský revír Rybářského spolku Kobylí z.s., tvoří vodní plocha – závlahová nádrž „ Sedlo “ a přilehlé pobřežní pozemky.

  V současné době je ve spolku organizováno celkem 60 členů.

© Vojta Herout