• Zastupitelstvo,
  Rada obce, Výbory a komise

Složení
rady obce Kobylí

Povinnosti rady obce

 • Rada obce je výkonným orgánem obce Kobylí v oblasti samostatné působnosti a za její výkon odpovídá zastupitelstvu obce.
 • Má pět členů - je tvořena starostou, místostarostou a dalšími členy rady.
 • Je oprávněna vydávat nařízení obce ve věcech přenesené působnosti.
 • Zabezpečuje hospodaření obce podle schváleného rozpočtu.
 • Podle potřeby zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány komise a kontroluje jejich činnost v oblasti samostatné působnosti.
 • Rada se schází podle potřeby, zpravidla jednou za dva týdny.
 • Její jednání jsou ze zákona o obcích neveřejná.

Výbory
a komise

Finanční výbor

předseda: Ing. Libor Loveček
členové: Ing. Mgr. Jiří Možný, Ing. Ivo Kutáč

Kontrolní výbor

předseda: MUDr. Radim Herůfek
členové: Radoslava Bureš Obadalová, Petr Brdečko, Ing. Rostislav Čejka, Rostislav Rusňák

Komise investiční a stavební

předseda: Ing. Libor Křivka

členové: Ing. Peter Poulík, Jaroslav Zechmeister starší, Vítězslav Blaha

Komise kulturní

předseda: Mgr. Blanka Helešicová

členové: Radoslava Bureš Obadalová, Veronika Kovářová, Jitka Láníčková, Anna Mazáčová Boháčková, Mgr. Marie Ondrušová

Komise pro mládež a sport

předseda: Radek Kovář
členové: Ing. Rostislav Čejka, Mgr. Kristýna Čížková, Mgr. Vít Damborský, Mgr. Vlastimil Janda, Ing. Josef Kaňa, Stanislav Ševc

Komise pro životní prostředí

předseda: Mgr. Petr Horáček
členové: Ing. Jaroslav Zechmeister ml., Pavel Novák

Přestupková komise

předseda: JUDr. Miroslav Hlávka
členové: Vlastimil Kovářík, Antonín Bárta

© Vojta Herout

Kontakty obce Kobylí

Starosta

Místostarosta

Administrativa, podatelna, správní poplatky, pokladna

Administrativa, evidence majetku

Matrika, evidence obyvatel

Účetnictví

Poruchy a mapa závad

Našli jste nějakou závadu v naší obci?

 • Napiště nám o tom a sledujte, jak byla odstraněna. Děkujeme, že tuto možnost nezneužíváte, ale využíváte ke zlepšení života v Kobylí.
 • Zatím jde o zkušební provoz. Je zde možné vkládat záznamy o zjištěných poruchách týkající se silnic, chodníků, osvětlení, černých skládek a podobných nedostatků v katastrálním území obce.

Kobylí je malebně rozloženo v mírně zvlněné krajině. Na upravených svazích se pěstuje hlavně vinná réva, meruňky a broskve.

Pověřenec

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Obec Kobylí bude od 25. května 2018 vykonávat pan:

RNDr. Leoš Vejpustek, +420 725 935 553, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Spolupracujeme a podporujeme